Školenia

Školenie v oblasti životného prostredia je zamerané na poskytnutie podstatných informácií v kontexte právnych predpisov a praxe tak, aby zmeny súviseli s každodennými prevádzkovými požiadavkami riadenia oblastí životného prostredia; školenie bude vedené interaktívnou formou prezentácie.

Klienti získajú zvýhodnený účastnícky poplatok pri opakovanej účasti na odborných školeniach organizovaných firmou Ing. Zuzana Balková EKO-IN®.

V prípade požiadavky zabezpečíme aj individuálne školenie priamo vo vašej firme.

  Pozvánka s podrobnými informáciami


Zadanie objednávky / dopytu
Nové zmeny v zákone o odpadoch

Ako viesť evidenciu a spracovávať ohlásenia - workshop

Ako sa orientovať vo firme - environmentalista komplexne


_Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...