Recyklačný fond, obaly, batérie a akumulátory, elektrozariadenia

Inžinierska činnosť

 • vypracovanie Registrácií
 • zavedenie individuálneho postupu plnenia povinností a prípravy podkladov pre hlásenia do Recyklačného fondu
 • zavedenie individuálneho postupu plnenia povinností a prípravy podkladov pre povinnú osobu – obaly
 • vypracovanie Programu prevencie povinnej osoby
 • zavedenie individuálneho postupu – metodiky plnenia povinností a prípravy podkladov pre hlásenia pre jednotlivé oblasti

Poradenstvo

 • audit plnenia legislatívnych požiadaviek pre oblasť odpadového hospodárstva
 • individuálne školenie pre vedenie agendy Recyklačný fond od A po Z
 • individuálne školenie pre vedenie agendy povinná osoba od A po Z
 • individuálne školenie pre vedenie agendy elektrozariadenia od A po Z
 • individuálne školenie pre vedenie agendy batérií a akumulátorov od A-Z
 • odporučenie kolektívnych systémov a oprávnených organizácií pre jednotlivé oblasti, konzultácie zmlúv
 • metodický legislatívny dohľad nad činnosťami v odpadovom hospodárstve firmy

Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...