O firme

  • EKO-IN dlhodobo stabilne funguje na slovenskom trhu a špecializuje sa na poskytovanie poradenstva a inžinierskych služieb vo vybraných oblastiach životného prostredia.
  • EKO-IN bol vydaný dňa 26.9.2001 Živnostenský list spis. č. Žo-2001/18481/00002, reg.č. 740/2001
  • EKO-IN medzi silné stránky zaraďuje poradenskú činnosť firmy pre oblasť odpadového hospodárstva, najmä návrh metodiky riešenia systému plnenia legislatívnych povinností pre vyhradené prúdy výrobkov vo vzťahu k Organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) alebo Koordinačnému centru (KC)
  • EKO-IN realizuje v prípade požiadavky individuálne vzdelávanie pracovníkov riadiacich oblasť životného prostredia, najmä odpadových hospodárov a vodohospodárov a školenia legislatívy životného prostredia pre interných audítorov SME
  • EKO-IN preverí vašu činnosť auditom overenia zhody s plnením právnych požiadaviek, spolupracuje pri predkupných auditoch v oblasti environmentu a auditoch manažérskeho systému v oblasti SME

Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...