Vyhradené prúdy výrobkov

Inžinierska činnosť

 • vypracovanie Registrácií – výrobcu vyhradeného výrobku, výrobcu podľa § 27 ods.7 a výrobcu, ktorý plní povinnosti individuálne, ak spĺňa požiadavky pre individuálne plnenie
 • zavedenie postupu plnenia povinností a prípravy podkladov pre ohlásenia do OZV, KC
 • zavedenie postupu plnenia povinností a prípravy podkladov pre výrobcu vyhradeného výrobku
 • zavedenie postupu – metodiky plnenia povinností a prípravy podkladov pre ohlásenia pre vybrané prúdy výrobkov vs. vybrané prúdy odpadov

Poradenstvo

 • audit plnenia legislatívnych požiadaviek pre oblasť odpadového hospodárstva, analýza stavu, odporučenie opatrení
 • individuálne školenie pre vedenie agendy výrobcu vyhradeného výrobku od A po Z
 • individuálne školenie pre vedenie agendy výrobca obalov a neobalov od A po Z
 • individuálne školenie pre vedenie agendy elektrozariadenia od A po Z
 • individuálne školenie pre vedenie agendy batérií a akumulátorov od A-Z
 • individuálne školenie pre vedenie agendy pneumatík od A-Z
 • odporučenie Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) a tretích osôb B/A, konzultácie zmlúv
 • metodický legislatívny dohľad nad činnosťami v odpadovom hospodárstve firmy

Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...