Školenia

Školenie v oblasti životného prostredia je zamerané na poskytnutie podstatných informácií v kontexte právnych predpisov a praxe tak, aby zmeny súviseli s každodennými prevádzkovými požiadavkami riadenia oblastí životného prostredia; školenie bude vedené interaktívnou formou prezentácie.

V prípade požiadavky zabezpečíme aj individuálne školenie priamo vo vašej firme.

  Pozvánka s podrobnými informáciami


Zadanie objednávky / dopytu
Zákon o odpadoch - zmeny počas roku 2022

Ako sa orientovať vo firme - environmentalista komplexne

Otázky a odpovede – Zákon o odpadoch

Zákon o odpadoch - workshop - urobme si audit

Ako sa stať výrobcom, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne

Zákon o odpadoch - zmeny účinné od 1.1.2023 + ohlásenia


_Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...