Školenia

Školenie v oblasti životného prostredia je zamerané na poskytnutie podstatných informácií v kontexte právnych predpisov a praxe tak, aby zmeny súviseli s každodennými prevádzkovými požiadavkami riadenia oblastí životného prostredia; školenie bude vedené interaktívnou formou prezentácie.

V prípade požiadavky zabezpečíme aj individuálne školenie priamo vo vašej firme.

  Pozvánka s podrobnými informáciami


Zadanie objednávky / dopytu
Zákon o odpadoch - všetko, čo potrebujete vedieť.

Ako sa orientovať vo firme - environmentalista komplexne

Otázky a odpovede – Zákon o odpadoch

Zákon o odpadoch - workshop - urobme si audit

Zákon o odpadoch a zmeny od 1.1.2021 + kontrola ročných výkazov

Ako sa stať výrobcom, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne


_Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...