Školenia

Školenie v oblasti životného prostredia je zamerané na poskytnutie podstatných informácií v kontexte právnych predpisov a praxe tak, aby zmeny súviseli s každodennými prevádzkovými požiadavkami riadenia oblastí životného prostredia; školenie bude vedené interaktívnou formou prezentácie.

V prípade požiadavky zabezpečíme aj individuálne školenie priamo vo vašej firme.

  Pozvánka s podrobnými informáciami


Zadanie objednávky / dopytu
Ako sa orientovať vo firme - environmentalista komplexne

Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Zákon o odpadoch - stavebné odpady

Legislatívne minimum v oblasti žp (v.z. SGS Slovakia)

Zákon o odpadoch - všetko, čo potrebujete vedieť

Zákon o odpadoch - legislatívne zmeny


_Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...