Zákon o odpadoch - stavebné odpady

máj 2024, Trnava, Hotel Spectrum

Cena: 180,- EUR s DPH

Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch dáva zabrať novým požiadavkám a kreovaniu nového systému nakladania so stavebným odpadom, z ktorého sú zaskočení najmä zhotovitelia stavieb a spracovatelia odpadov, ktorí nakladajú so stavebným odpadom a zrazu musia predkladať doklady, ktoré nikto predtým nežiadal.
Na základe požiadavky vybraných spoločností v oblasti stavebníctva, som zaradila pravidelné odborné školenie zamerané výhradne na témy vzťahujúce sa na konkrétnu oblasť hospodárstva - STAVEBNÍCTVO.
Počas školenia sa bude prelínať teoretická časť s praktickou, budeme spoločne hľadať riešenia v rámci modelových prípadov a sporných situácií samotných účastníkov, interaktívnou formou.
Cieľom školenia je osobným prístupom, teoretickým výkladom zmien zákona a praktickými príkladmi, na konkrétnych modelových prípadoch účastníkov, nadstaviť vhodne fungujúci systém povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a nástrah, ktoré priniesla aplikačná prax.

Objednávka školenia