Legislatívne minimum v oblasti žp (v.z. SGS Slovakia)

23.-24. mája 2024, Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

Cena: 384,- EUR s DPH

Dnes, keď sa prístupy k ochrane životného prostredia stávajú rozhodujúcimi ukazovateľmi v posudzovaní environmentálneho správania spoločnosti, Vám ponúkame nástroj na eliminovanie odchýlok spôsobených nevhodným nastavením systému. Nevyhnutnou súčasťou riadenia spoločnosti je totiž znalosť legislatívy v oblasti jednotlivých zložiek životného prostredia (ŽP).

Hlavným cieľom školenia je oboznámiť účastníkov - interných audítorov, s prehľadom aktuálnych legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia.

Organizačne školenie zabezpečuje spoločnosť SGS Slovakia s.r.o., ako lektor Mgr. Ing. Zuzana Balková

  Pozvánka s podrobnými informáciami

Objednávka školenia