Zákon o odpadoch - legislatívne zmeny

podľa požiadavky 2024, online

Cena: 96,- EUR s DPH

Objednávka školenia