Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

9. apríla 2024, Bratislava, BE-SOFT, a.s.

Cena: 168,- EUR s DPH

Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva. Ponúkame možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia do praxe noviel zákona o odpadoch, ktoré boli priebežne prijaté. V kontexte novelizácií, ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov a aj tie, ktoré sa pripravujú, si prejdeme aj prípadné iné nejasnosti, ktoré sa vám v uplynulom období vyskytli.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.

  Pozvánka s podrobnými informáciami

Objednávka školenia